Print [-] [+]

教材下載區

噸噸愛地球給學校, 社區及公眾提供不同類型的教材,以鼓勵大眾加入減排二氧化碳的行列。

歡迎點擊以下圖像下載高解像度的 PDF 檔。

噸噸愛地球活動教育資源    

學生行動手冊

「關燈賞月行動」宣傳單張

「節能行動」小冊子 一

   

「節能行動」小冊子 二

   

 

噸噸愛地球展版    

 

 

「節能行動」展版

「人力發電單車」展版

 

 

其他    

 

噸噸愛地球 2009 年曆咭

 噸噸愛地球 2007 宣傳海報

噸噸愛地球 2008 宣傳海報

   

城市樂活園 2009 宣傳海報

   

 

其他環保及教育資源    

 

   

家居堆肥製作指南

噸噸愛地球 - 碳審計先鋒計劃 「 樂活大埔 ─ 綠樂在家」小冊子
   
「 樂活大埔 ─ 綠樂在家」展板內容